NARRACJE #13
18-19 listopada 2022
Gdańsk Przeróbka
Kuratorki: Emi Orzechowska i Bogna Świątkowska
Miasto Gdańsk Instytut Kultury Miejskiej

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
www.ikm.gda.pl